برچسب: حمام قجر کجاست؟

معرفی حمام قجر

By | دسامبر 27, 2017

حمام قجر نام یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین حمام‌ها (گرمابه)‌های قزوین است که به دستور شاه عباس صفوی و توسط امیر گونه خان قاجار قزوینی از سرداران وی ساخته شد. چرا این حمام اهمیت دارد؟ این حمام نخست “حمام شاه” نام داشته…Read More »