برچسب: خصوصیات نیمکره های مغز

ویژگی های نیمکره های مغز

By | دسامبر 27, 2017

خصوصیات و ویژگی نیمکره های مغز     باید در ابتدا بدانید که نیمکره سمت چپ بدن اعمال مربوط به قسمت راست بدن را انجام می دهد. اگر این نیمکره کار خود را درست انجام ندهد سمت راست بدن فلج خواهد شد.…Read More »