برچسب: خلاصه ای از قصه رستم و سهراب

خلاصه داستان رستم و سهراب

By | دسامبر 27, 2017

خلاصه ای از داستان رستم و سهراب روزي رستم براي شکار به نزديکي هاي مرز توران مي رود، پس از شکار به خواب مي رود. رخش که رها در مرغزار مشغول چرا بوده توسط چند سوار ترک به سختي گرفتار مي شود.…Read More »