برچسب: خواندن آیه الکرسی در خواب

تعبیر خواب آیه الکرسی

By | دسامبر 27, 2017

از امام باقر (ع) روایت شده است: کسی که ایة الکرسی را یک بار بخواند، خداوند، او را از دو هزار بدی و ناگواری دنیا و هزار بدی و ناگواری آخرت دور می‌کند که آسان‌ترین ناگواری دنیا، فقر و آسان‌ترین ناگواری و…Read More »