برچسب: خون مردگی و کوفتگی

درمان کوفتگی پا

By | دسامبر 27, 2017

وقتی شما با جسم سختی برخورد می‌کنید یا زمین می‌خورید، بدن شما به سرعت کبود می شود و خون ته نشین می‌شود و خون مردگی ایجاد می‌شود، بدتر از آن دردی است که با خون مردگی و کوفتگی همراه است که بی…Read More »