برچسب: دریاچه آویدردر کجا قرار دارد؟

دریاچه آویدر کجاست؟

By | دسامبر 27, 2017

دریاچه آویدر، رویایی از جنس طبیعت دریاچه آویدر طبیعت بکر استان مازندارن ما را مجبور می سازد بیشتر و بیشتر به توصیف این طبیعت زیبا در گوشه و کنار این استان دوست داشتنی بپردازیم، بسیاری از انسان ها با طبیعت و سرسبزی…Read More »