برچسب: دعا برای ترک اعتیاد

دعا برای ترک اعتیاد

By | دسامبر 27, 2017

دعای مجرب و قوی برای ترک اعتیاد و سیگار تضمینی برای ترک سیگار یا سایر عادات بد ، روزانه یکصدوده مرتبه دعای ذیل را بخواند و مدتی بر آن مداومت ورزد. مجرب است. این دعا را بخواند : اللهم غَیِّر سوءَ حالِ…Read More »