برچسب: دعا جهت درمان چشم زخم

دعا برای دوری از چشم زخم

By | دسامبر 27, 2017

دعای درمان چشم زخم و دوری از آن سحر و جادو از توانمندی های ذاتی بشر است و انسان ها می توانند به اعتدال ذاتی و غیر اکتسابی به این توانایی به صورت فعلی دست یابند و یا با آموزش و پرورش،…Read More »