برچسب: دلایل دیر دندان درآوردن نوزاد

دلایل دیر دندان درآوردن نوزاد

By | دسامبر 27, 2017

۳ دلیل دیر دندان درآوردن نوزاد   اولین دندان کودک شما به احتمال زیاد تا ماه سوم یا ماه چهارم زندگی او ظاهر نمی شود. رویش دندان قبل از آن را دندان در آوردن زود هنگام می نامند و هنگامی مسئله ی…Read More »