برچسب: دلایل زیاد خمیازه کشیدن

علت زیاد خمیازه کشیدن

By | دسامبر 27, 2017

علت خمیازه کشیدن چیست؟ ساده‌انگاری است که بگوییم علت خمیازه فقط خستگی و سر رفتن حوصله است. در قرن چهارم بقراط علت این عمل را روشی برای خروج هوای بد یا همان دی‌اکسیدکربن از بدن و بهبود رسیدن جریان اکسیژن به مغز…Read More »