برچسب: دیدن لواشک در خواب

تعبیر خواب لواشک

By | دسامبر 27, 2017

مزه ترش در خواب چه تعبیری دارد؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی…Read More »