برچسب: دیدن ماشین سواری در خواب

تعبیر خواب ماشین سواری

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب ماشین دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم…Read More »