برچسب: دیدن کفتار

تعبیر خواب کفتار

By | دسامبر 27, 2017

ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد. اگر ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن زشتی ازدواج می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی…Read More »