برچسب: راهنمای تصویری رمز دارکردن فایل pdf

چگونه با استفاده از Adobe Acrobat Pro فایل PDF را رمز دار کنیم؟

By | اکتبر 9, 2020

چگونه با استفاده از Adobe Acrobat Pro  فایل PDF را رمز دار کنیم؟ آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید یک فایل (.doc (word document), .xlsx (excel یا (.pptx (powerpoint presentation را به PDF تبدیل کنید و آن…Read More »

چگونه با استفاده از PDF2Go  فایل PDF را رمز دار کنیم؟

By | دسامبر 27, 2017

  چگونه با استفاده از PDF2Go  فایل PDF را رمز دار کنیم؟   آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید یک فایل( .doc (word document), .xlsx (excel یا (.pptx (powerpoint presentationرا به PDF تبدیل کنید و آن را…Read More »

چگونه با استفاده از SmallPDF فایل PDF را رمز دار کنیم؟

By | دسامبر 27, 2017

  چگونه با استفاده از SmallPDF فایل PDF را رمز دار کنیم؟   آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید یک فایل (.doc (word document), .xlsx (excel یا (.pptx (powerpoint presentation را به PDF تبدیل کنید و آن…Read More »