برچسب: روز زن

شعر طنز روز زن

By | دسامبر 27, 2017

شعر طنز روز زن بنده را کرده دچار سوء ظن روز مادر زن و مادر روز زن مادر و مادر زن وهمسر کجا قدر شان یکسان به پیش اهل فن مادری که بنده را کرده بزرگ مادری که داده ام شیر و…Read More »

عکس نوشته روز زن

By | دسامبر 27, 2017

عکس نوشته روز مادر به یک زن احترام بگذارید چون : میتوانید معصومیتش را در شکل یک دختر علاقه اش را در شکل یک خواهر گرمایش را در شکل یک دوست اشتیاقش را در شکل یک معشوقه فداکاریش را در شکل یک…Read More »