برچسب: روش استخاره با قرآن و تسبیح چگونه است؟

نحوه استخاره با تسبیح

By | دسامبر 27, 2017

روش استخاره با قرآن و تسبیح چگونه است؟ چه زمانی برای استخاره گرفتن بهتر است؟استخاره به تسبیح و قرآن صحیح است و هر کس خودش می تواند استخاره کند. استخاره با تسبیح: (روش اول) استخاره با تسبیح که آقا امام زمان عج…Read More »