برچسب: زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور عسل

By | دسامبر 27, 2017

خواب زنبور خواب زنبور نماد ثروت است. به گفته بعضی معبران دیدن زنبور در خواب نشان از مردی فریبکار بوده و در بعضی تعابیر به بیماری اشاره دارد. البته فعالیت زنبورها در خواب بستگی به شما و احساسات شما دارد که در…Read More »