برچسب: زیبایی های رشته کوه هیمالیا

درباره رشته کوه هیمالیا

By | دسامبر 27, 2017

زیبایی های رشته کوه هیمالیا رشته کوه هیمالیا آنچنان گسترده است که در امتداد چندین کشور آسیایی کشیده شده است. این رشته کوه از دو بخش هیمالیای شرقی و غربی تشکیل یافته است. می توان گفت بخش عظیمی از کشور نپال در…Read More »