برچسب: شبهای ماه شعبان

نمازهای ماه شعبان

By | دسامبر 27, 2017

اعمال این ماه زیاد است از جمله نماز در روز و شب ماه شعبان. نماز در هر پنجشنبه از ماه شعبان: هر پنجشنبه این ماه دو ركعت نماز خوانده می شود، در هر ركعت بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و…Read More »