برچسب: شب عرفه مخصوص حاجت گرفتن

شب عرفه مخصوص حاجت گرفتن

By | دسامبر 27, 2017

عرفه، فرصتی کوتاه برای جاماندگان «رُوی إنّ لیلة عرفة یستجاب فیها ما دعا من خیر و للعامل فیها بطاعة الله تعالى أجر سبعین و مائة سنة». در روایتی نقل شده است که شب عرفه هر دعای خیری که انسان بکند، به اجابت…Read More »