برچسب: شرف الشمس

نحوه نوشتن شرق شمس

By | دسامبر 27, 2017

حرز شرف الشمس باید در 19 فروردین ماه از ساعت ۱۱ ظهر تا ساعت 11شب بر روی عقیق زرد رنگ یا کاغذ زرد نوشته شود . در این حرز ۵ اسم اعظم خداوند به شکل مخصوصی نوشته می‌شود. حرز نویس باید فرد…Read More »