برچسب: شعر درباره تقوا و اخلاص

شعر در مورد تقوا

By | دسامبر 27, 2017

آن نیست شجاعت که گلو چاک کنی مردانگی آنجاست که دل پاک کنی وقتی که به باشگاه تقوا رفتی ای کاش حریفِ نفس را خاک کنی شعر در مورد تقوا خون می خورم که طاقتِ تقوا شود مرا لب بسته ام که…Read More »