برچسب: شعر طنز روز زن

شعر طنز روز زن

By | دسامبر 27, 2017

شعر طنز روز زن بنده را کرده دچار سوء ظن روز مادر زن و مادر روز زن مادر و مادر زن وهمسر کجا قدر شان یکسان به پیش اهل فن مادری که بنده را کرده بزرگ مادری که داده ام شیر و…Read More »