برچسب: شعر کودکانه فارسی

شعر حسنی نگو بلا بگو

By | دسامبر 27, 2017

شعر کودکانه حسنی شعر کودکانه “حسنی نگو بلا بگو” توی ده شلمرود، حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکس…Read More »