برچسب: طریقه تبدیل چند مخاطب vacrd به فرمت Microsoft Outlook

نحوه ی تبدیل چند مخاطب  Vcard به فرمت Microsoft Outlook از طریق برنامه ی .vcf) to (.pst) converter)

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه ی تبدیل چند مخاطب  Vcard به فرمت Microsoft Outlook از طریق برنامه ی (.vcf) to (.pst) converter دو روش مختلف برای تبدیل و ایمپورت کردن مخاطبین vCard به فرمت MS Outlook (.pst) وجود دارد. در اولین روش شما می توانید…Read More »