برچسب: طریقه ی تنظیم پنجره Windows Media Player بر روی بقیه پنجره ها

چگونه پنجره ی Windows Media Player را روی بقیه ی پنجره ها تنظیم کنیم؟

By | دسامبر 27, 2017

  چگونه پنجره ی Windows Media Player را روی بقیه ی پنجره ها تنظیم کنیم؟ با وجود اینکه اکثر سیستم ها  پخش کننده های ویدیویی زیادی دارند، شما می توانید یکی از این پخش کننده ها را انتخاب کنید و آن را…Read More »