برچسب: فنلاند

کشور هزار دریاچه کجاست؟

By | دسامبر 27, 2017

تاریخ فنلاند یکی از کشورهای اروپایی که در شمال این قاره قرار دارد فنلاند است که می تواند در برنامه سفرهای جهانگردی یک گردشگر قرار بگیرد. این کشور در نگاه اول شاید خیلی به نظر جالب و پر جاذبه نباشد اما وقتی…Read More »