برچسب: قاسطین چه کسانی بودند؟

مارقین چه کسانی بودند؟

By | دسامبر 27, 2017

ناکثین، قاسطین، مارقین چه کسانی هستند؟ و ثالثاً: امیرالمؤمنین به طور خصوص از جانب پیغمبر(ص) مأمور بوده است که با این سه فرقه به نام «ناکثین» و «قاسطین» و «مارقین» بجنگد چنان‌که در خطبه «قاصعه» می‌فرماید: الا و قد قطعتم قيد الاسلام…Read More »