برچسب: ماست یونانی

استفاده از ماست یونانی در سس آووکادو

By | دسامبر 27, 2017

متن پست   استفاده از ماست یونانی در سس آووکادو ماست یونانی, ماستی است که چربی آن تقریبا گرفته شده است. این ماست خوشمزه تر از ماست معمولی است، بافت خامه ای و پروتئین بالاتری نسبت به ماست معمولی دارد. اگر چه…Read More »

استفاده از ماست یونانی در سس سیر

By | دسامبر 27, 2017

  استفاده از ماست یونانی در سس سیر ماست یونانی, ماستی است که چربی آن تقریبا گرفته شده است. این ماست خوشمزه تر از ماست معمولی است، بافت خامه ای و پروتئین بالاتری نسبت به ماست معمولی دارد. اگر چه این ماست…Read More »

استفاده از ماست یونانی در خمیر پیتزا

By | دسامبر 27, 2017

  استفاده از ماست یونانی در خمیر پیتزا  ماست یونانی, ماستی است که چربی آن تقریبا گرفته شده است. این ماست خوشمزه تر از ماست معمولی است، بافت خامه ای و پروتئین بالاتری نسبت به ماست معمولی دارد. اگر چه این ماست…Read More »

استفاده از ماست یونانی در سس ماکارونی

By | دسامبر 27, 2017

  استفاده از ماست یونانی در سس ماکارونی ماست یونانی, ماستی است که چربی آن تقریبا گرفته شده است. این ماست خوشمزه تر از ماست معمولی است، بافت خامه ای و پروتئین بالاتری نسبت به ماست معمولی دارد. اگر چه این ماست…Read More »