برچسب: متن تبریک روز جوان

جدیدترین متن های تبریک روز جوان

By | دسامبر 27, 2017

متن های زیبا برای تبریک روز جوان جوانی، سرمایه بی بدیل هست، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده‌ای روشن می‌برد. جوانی، با دست های توانمندش، هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوش بین همیشه‌اش، هیچ مقصدی…Read More »