برچسب: متن ناب عاشقانه و رمانتیک

دل نوشته های ناب

By | دسامبر 27, 2017

متن های عاشقانه زیبا میــمِ مالکیـت که حذف شـود می شوی “عـزیزِ دل” یعنی احتمالا عـزیزِ دلِ همـه ! می شـوی “فلانی جان” یعنی حتما فلانی جانِ همـه ! نه عزیزِدلِ مـــن… فلانـی جانِ مـن… خانـوم یا مــردجانِ مــن… میـــمِ مالکیت را…Read More »