برچسب: مطالبی در مورد آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن

By | دسامبر 27, 2017

آداب غذا خوردن   1-بهتر است آقا و خانم میزبان در در انتهای میز نهار غذا خوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند. 2- زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزد باید در کنار یکدیگر بنشیند. 3- باید سعی…Read More »