برچسب: مطالبی در مورد حرمله بن کاهل اسدی

بیوگرافی حرمله بن کاهل اسدی

By | دسامبر 27, 2017

حرمله بن کاهل اسدی خوب تیر می انداخت. کماندار به نامی بود. ماجرای بعضی از این تیرها هنوز که هنوز است نقل زبان هاست. ابوبکر بن حسین بن علی (ع) و عبدالله بن حسین (ع) با تیرهای او به خاک تف دیده…Read More »