برچسب: موانع استجابت دعا

موانع استجابت دعا

By | دسامبر 27, 2017

عوامل استجابت دعا با توجه به محدودیت مجال؛ برخی از اهم این راهکارها را ذکر می‌کنیم: 1. ایمان به خدا و اینکه باور داشـته باشیم که همه امور به دست اوست و تا او نخواهد هیچ خیر و شري از ما دور…Read More »