برچسب: نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

By | دسامبر 27, 2017

اعضاي شوراي نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب مي‌شوند؟ مطابق اصل نود و يكم قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي 12 عضو مي‌باشد كه اين تعداد متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان است. مطابق اصل (91) قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان توسط…Read More »