برچسب: ویرایش فایل pdf به صورت آنلاین

نحوه ی ویرایش یک PDF به صورت آنلاین با استفاده از PDFescape

By | دسامبر 27, 2017

نحوه ی ویرایش یک PDF به صورت آنلاین با استفاده از PDFescape فایل های PDF برای حفظ فرمت اصلی یک سند بسیار عالی هستند، اما تلاش برای ویرایش آنها می تواند کمی دشوار باشد. حتی یک اقدام ساده مانند حذف صفحه می…Read More »

نحوه ی ویرایش یک PDF به صورت آنلاین با استفاده از PDFzorro

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه ی ویرایش یک PDF به صورت آنلاین با استفاده از PDFzorro  فایل های PDF برای حفظ فرمت اصلی یک سند بسیار عالی هستند، اما تلاش برای ویرایش آنها می تواند کمی دشوار باشد. حتی یک اقدام ساده مانند حذف صفحه…Read More »