برچسب: ویروس کرونا

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( کرونا چیست؟ )

By | دسامبر 27, 2017

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( کرونا چیست؟ )   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در چین انتخاب کرده است. از تاریخ 25 فوریه 2020 ، بیش از 80،000 مورد مبتلا به…Read More »

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( اگر کرونا بگیریم, میمیریم؟ )

By | دسامبر 27, 2017

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( اگر کرونا بگیریم, میمیریم؟ )   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در چین انتخاب کرده است. از تاریخ 25 فوریه 2020 ، بیش از 80،000 مورد…Read More »

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( چگونه کرونا ویروس شناسایی می شود)

By | دسامبر 27, 2017

    متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( چگونه کرونا ویروس شناسایی می شود)   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در چین انتخاب کرده است. از تاریخ 25 فوریه 2020 ، بیش…Read More »

علائم ابتلا به ویروس کرونا

By | دسامبر 27, 2017

    علائم ابتلا به ویروس کرونا با وجود گزارشاتی در مورد کرونا ویروس جدید داده میشود، ممکن است نگران مریض شدن باشید. اگرچه کرونا در سراسر جهان وجود دارد ، اما نیازی نیست بیش از حد نگران ابتلا به آن باشید.…Read More »

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( آیا از محصولاتی که از چین به کشور وارد شده است هم می توان کرونا گرفت؟ )

By | دسامبر 27, 2017

    متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( آیا از محصولاتی که از چین به کشور وارد شده است هم می توان کرونا گرفت؟ )   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در…Read More »