برچسب: چگونه کتاب صوتی که گوش داده ایم را از حافظه ی برنامه ی Audible حذف کنیم؟

چگونه کتاب صوتی که گوش داده ایم را از حافظه ی برنامه ی Audible حذف کنیم؟

By | دسامبر 27, 2017

  چگونه کتاب صوتی که گوش داده ایم را از حافظه ی برنامه ی Audible حذف کنیم؟ آیا کتاب های صوتی برنامه ی Audible فضای زیادی را در دستگاه شما اشغال کرده اند؟ اگر چنین است شما می توانید به راحتی آنها…Read More »