برچسب: کاربردهای پماد آنتی هموروئید

کاربرد پماد آنتی هموروئید

By | دسامبر 27, 2017

  پماد آنتی هموروئید بهترین داروی بواسیر خارجی برای بهبود درد و زخم بواسیر که با نام علمی هموروئید شناخته می شود از شایع ترین بیماری های مقعدی است که بیش از نیمی از افراد در طول مدت زندگی خود ممکن است با این بیماری…Read More »