برچسب: کارت اهدای عضو

نحوه دریافت کارت اهدای عضو

By | دسامبر 27, 2017

چگونگی دریافت کارت اهدای عضو سی و یک اردیبهشت هر سال، روز اهدا زندگی نام گذاری شده است. اهدا زندگی، هم با اهدا خون انجام می شود و هم با اهدا عضو. برای آنکه عضو شما پس از مرگ، امکان پیوند به دیگران…Read More »