برچسب: کتلت گوشت

طرز تهیه کتلت گوشت

By | دسامبر 27, 2017

نکاتی که در هنگام تهیه کتلت گوشت بهتر است بدانید اولین نکته در ارتباط با تهیه کتلت گوشت این است که کلیه مواد باید به دمای محیط رسیده باشند. گوشت مصرفی برای تهیه کتلت گوشت بهتر است زیاد چرب نباشد. همچنین شما…Read More »