برچسب: کرونا ویروس

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( آیا از محصولاتی که از چین به کشور وارد شده است هم می توان کرونا گرفت؟ )

By | دسامبر 27, 2017

    متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( آیا از محصولاتی که از چین به کشور وارد شده است هم می توان کرونا گرفت؟ )   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در…Read More »

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( کرونا چیست؟ )

By | دسامبر 27, 2017

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( کرونا چیست؟ )   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در چین انتخاب کرده است. از تاریخ 25 فوریه 2020 ، بیش از 80،000 مورد مبتلا به…Read More »

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( اگر کرونا بگیریم, میمیریم؟ )

By | دسامبر 27, 2017

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( اگر کرونا بگیریم, میمیریم؟ )   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در چین انتخاب کرده است. از تاریخ 25 فوریه 2020 ، بیش از 80،000 مورد…Read More »

متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( چگونه کرونا ویروس شناسایی می شود)

By | دسامبر 27, 2017

    متداول ترین سوالات در مورد کرونا ویروس ( چگونه کرونا ویروس شناسایی می شود)   COVID-19 نامی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ویروس جدید کشف شده در چین انتخاب کرده است. از تاریخ 25 فوریه 2020 ، بیش…Read More »