برچسب: کشیت

آبشارکشیت

By | دسامبر 27, 2017

آبشار کشیت، رویایی در دل کویر لوت آبشار کشیت در شهداد استان کرمان واقع است. کشیت نام یکی از دهستانهای بخش شهداد شهرستان کرمان است. این دهستان در منتهی الیه جنوب خاوری شهرستان کرمان در 40 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شهداد واقع…Read More »