برچسب: کفن

تعبیر خواب کفن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب کفن اگر کسی در خواب دید که مرده و او را کفن می کنند، عمرش دراز می شود. اگر دید که کفن مرده ها را سرقت می کرد، مال حرام بدست می آورد و بیننده چنین خوابی را به آدمی…Read More »