برچسب: کنگر

نحوه پاک کردن کنگر

By | دسامبر 27, 2017

نحوه پاک کردن کنگر کنگر مثل کرفس شاخه شاخه است که هر شاخه خودش چند سرشاخه دارد. برای راحتی کار می توانید به فاصله قد انگشت کوچک از ته شاخه ببرید و سرشاخه ها را جدا کرده هرکدام را جدا تمیز کنید.…Read More »

خاصیت کنگر چیست؟

By | دسامبر 27, 2017

از خواص کنگر چه می دانید؟ آیا می‌دانید کنگر دارای چه فوایدی می‌باشد؟ آیا می‌دانید کنگر برای تمام افراد مفید نیست و برای برخی حتی مضر است؟ فصل بهار پر از نوبرانه است، از جمله نوبرانه‌های فصل بهار کنگر است که دارای…Read More »