برچسب: کوهستان گنو کجا قرار دارد؟

کوه گنو کجاست؟

By | دسامبر 27, 2017

مختصر آشنایی بااقلیم و جغرافیای کوهستان و قله گنو : کوهستان و قله گنو در ادامه سلسله کوههای زاگرس بشمار می آید. این کوهستان در جنوب شرقی رشته زاگرس واقع شده است. در این منطقه پس از کوههای هماگ ۳۲۶۷ متر، کوه…Read More »