برچسب: گیاه اگاو

آشنایی با گیاه اگاو

By | دسامبر 27, 2017

معرفی گیاه آگاو گیاه خنجری را در مناطق حاره میتوان اغلب در پارکها و باغها دید ولی درنیمکره شمالی آنر ا تنها در تابستان میشود در خارج از اطاق نگهداری کرد. گیاه خنجری پس از مدت بسیار طولانی گل میدهد و به…Read More »